Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

İlkokul eğitimi her çocuğun temel hakkıdır. Her çocuğun bu eğitime erişimi öncelikle devletin görevi olsa da, bu konu aynı zamanda eveveynlerin görevidir.

Çocuklar okula geldikleri zaman yapılandırılmış bir günlük programı takip etme şansı bulurlar. Bunun sonucunda ise zamanı etkili kullanmayı öğrenirken özdisiplin kazanırlar. Ayrıca öğretmenleri ve yaşıtlarıyla birlikte gün içerisinde rutinler oluşturarak, güven duygularını pekiştirirler.

Bir okul akademik beceriler dışında, sosyal - duygusal, bilişsel, fiziksel ve kültürel becerilerde de belli başlı amaçları çocuklara kazandırmakla yükümlüdür.

yupp

İlkokul eğitiminin amacı;

  • Çocuğun yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyal - duygusal farkındalığını ve aidiyet duygusunu arttırmak,
  • Anne - babadan sonra çocuklarla bağ kuran en önemli ikinci kişiler olarak öğretmenleriyle güvenli bağ oluşturmak,
  • Kendi duygularını, tercihlerini ve isteklerini dile getirerek kişisel gelişimlerinde fırsat yaratmak ve kendini tanımak,
  • Her yeni gün farklı bilgiler öğrenerek sürekli gelişim ilkesinin temelini oluşturmak,
  • Çocuğun sosyal - duygusal, bilişsel ve fiziksel becerilerinin hem sınıf öğretmenleri, hem de branş öğretmenleri tarafından keşfedilmesini sağlayarak bu becerileri en iyi hale getirmek,
  • Çocuğun yaşamında onu psikolojik açıdan olumsuz etkileyebilecek herhangi bir yaşam değişikliği ( anne - baba ayrılığı, ev değişikliği, herhangi bir kayıp ya da hastalık v.b ) olsa dahi güvenilir bir temel yaratmak ve süreklilik arz etmek,
  • Kendisinden farklı özelliklere sahip insanların varlığını görerek farklılıklara küçük yaşta saygı duymayı aşılamak,check
  • Sınıf ve okul kurallarının varlığına alışarak hayatta sınırların olduğu gerçeğini algılatmak,
  • Günümüz sorunlarını sorgulatarak çözüm odaklı insanlar yeteşmesine olanak sağlamak,
  • Desteğe ihtiyacı olduğunda okul ortamındaki herkesi teşvik ederek çocuklara doğru örnek oluşturmaktır.

Yukarıda belirttiğimiz bütün amaçları çocuklara sunan yegane kurum okuldur.

Çocuğunuzun en temel sosyal - duygusal bilgileri; gülmeyi, sevmeyi ve kendisini bir topluluğa ait hissetmeyi ilkokulda öğrenecektir.

enable
comments loading
family_star