Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Ebeveynlerin en büyük dileği, çocuklarına mutlu bir gelecek hazırlamaktır.  
“Anne baba olmanın okulu yoktur. Bu iş bir beceri, bir sanat işidir.” denir.  
Ancak çocuk yetiştirmenin bilimsel ilke ve yöntemleri vardır. Bu ilkeler çoğunlukla evrenseldir. Çağdan çağa  bazı  değişimler  gösterse  de  temeldeki  ilkeler  büyük  bir  farklılık  taşımamaktadır.  Pandemi sürecinde çocuklarımız okul ortamından uzak kalmak zorundaydılar. Ebeveynleri olarak çeşitli roller üstlendiniz ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştınız. Okullarına dönen çocuklarımız için okul başarısında anne babanın rolünü bültenimizde özetlemeye çalıştık.  

Öğrencilerimize ve siz velilerimize faydalı olması dileğiyle... 

Aile, çocuğun gelişiminde etkili olan ilk çevredir. Bu nedenle okul başarısında da önemli bir yer tutar.
Okullarda verilen eğitim öğretim çalışmalarının, aile ile desteklenmesi; çocuğun  başarısına  önemli  katkı  sağlayacak,  sevgi  ve  güvenle adımlarını daha sağlam atmasına destek olacaktır.

Çocuğunuzun sürekli bir büyüme ve gelişim içinde olduğunu; ergenlik çağına  özgü  biyolojik,  duygusal,  toplumsal  değişme  ve  gelişmelerin ergenin  davranışlarına  yansıdığını,  gençlik  çağının  fırtınalı  ve  zor olduğunu hatırlayabilirsiniz. 

başarı

Aileler için önerilerimiz;


● Çocuğun potansiyelinin farkında ve gerçekçi beklentiler içinde olmalıdır.  
● Fikirlerine değer vererek dinlemeli, okul ve çevresindeki sosyal faaliyetlere katılması için teşvik edilmelidir.
● Sabırlı, soğukkanlı, anlayışlı ve sevgiyle yaklaşmak çocukla daha yakın bir ilişki kurulmasını sağlayacaktır.  
● Yüksek sesle söylenen emir verici sözler, ağır eleştiriler ve azarlamalar fayda getirmeyeceği gibi çocuğun uzaklaşmasına ve yalana başvurmasına sebep olabilir.  
● Başkaları ile kıyaslanan çocuk, özgüveni eksik ve gelişmeye kapalı olacaktır. Olumsuz eleştiriler olumsuz davranışları da beraberinde getirir. Yapıcı ve teşvik edici er söz, çocuğun bir adım daha ileri gitmesini sağlayacaktır.
● Çocuğu  eleştirmek;  başkalarının  yanında,  özellikle  de  arkadaşlarının  yanında  eleştirmek olumsuz duygulara neden olabilir.
● Çocuğunuza beğendiğiniz ve takdir ettiğiniz yönlerini söylemek, kendi yapısı ve kişiliği ile kabul edildiğini bilmek onu rahatlatacaktır.  
● Anne  baba  olarak  alacağınız  ortak  kararlarla  davranışlarınızda  her  zaman  doğru  ve  tutarlı olunmalıdır.   
● Anne baba olarak tüm davranışlarla örnek olunduğu unutulmamalıdır.
● Çocuğun eleştirilerini dinleyerek makul bir şekilde cevaplandırılmalı, rahatsız olduğu konularda
onunla sakince konuşulmalıdır.

pdr

Aile içi problemlerin, tartışmaların çocuğa yansıması, geleceğini de etkileyecektir. Çocukların önünde  yapılan  tartışmalar,  okul  ve  öğretmenler  hakkındaki  olumsuz  eleştiriler  çocukta bocalamaya, akademik başarısızlığa ve okuldan soğumaya sebep olacaktır.

● Sürekli  yinelenen  “Dersine  çalış!”  uyarısı  olumsuz  etki  yapabileceği  gibi,  çocuğun  çalışma azmini azaltacaktır.   
● Çocuğun  programlı  çalışmaya  alıştırılması;  dinlenme,  eğlence  saatlerinin  planlaması  için yönlendirilmesi ve çocuğun arkadaş çevresi, gelişimi ve sosyal hayatının oluşumunda önemli bir etkendir. Okul dışı olumsuz arkadaşlıklar, farklı problemleri de beraberinde getirir.  
● Zararlı alışkanlıkların bu yaşlarda büyük merak konusu olduğu, kişiliklerinin  oluşma  döneminde  yanlış  yönlendirilebilecekleri unutulmamalı.
● Yaşı itibarıyla çocuğunuzun cinsel gelişiminin başladığı ve devam ettiği yıllardasınız. Onların cinsellik ile ilgili sorabileceği sorulara hazırlıklı  olun.  Yalın  ve   dürüst  bir  şekilde,  makul  olarak cevaplayın. Cinselliğin korkulacak ya da sır ve gizlerle dolu bir hale girmesini  engelleyin.  Bu  konudaki  ılımlı  ve  destek  verici yaklaşımınız, çocuğunuzun çevreden yalan yanlış bilgiler almasını engeller. Bu çağdaki çocukların beden ve ruhsal gelişimleri doğru bir orantıda olmayabilir. Beden gelişiminin bir anda hızlanması, ruhsal gelişiminin ise daha yavaş olması bazı hırçınlıklara ve sert tepkilere sebep olabilir. Bu durumu anlayışla karşılamak ve sakin bir yaklaşım ile aşılmasına yardımcı olmak çocuğunuzun cinsel kimliğini kazanmasında büyük önem taşımaktadır.
● Telefon, tablet ve bilgisayarlar hayatımızın olmazsa olmaz parçaları oldu. Fakat bununla birlikte onları  doğru  ve  sağlıklı  kullanmak  öğrencilerimizin  akademik, duygusal  ve  sosyal  gelişimi açısından kritik bir noktaya sahiptir.  sevgi
● 9  Dokuz  Eylül  Üniversitesi  tarafından  12-18  yaş  öğrenciler  üzerinde  yapılan  araştırmanın sonucu  gösteriyor  ki  öğrencilerin  %65’i  bir  gün  içerisinde teknolojiyle  geçirdiği  vaktin yoğunluğundan dolayı ders çalışmaya ve ödev yapmaya yeteri kadar vakit bulamıyor. (Gök 176)
Bu sebeple çalışma ortamında bu cihazların bulundurmamak, bunları mümkünse başka bir odaya koymak veya öğrencinin sizlere teslim etmesi çalışma verimliliğini artıracak süreçlerdir. Aynı zamanda çalışma ortamının aralıklarla havalandırılması ve aydınlık olması öğrencilerin dikkatlerini toparlamalarına yardımcı olacaktır.
●  Çocuk okuldan döndüğünde mümkünse evde onu karşılayacak birinin olması, okuldan getirdiği sevinç ve üzüntü duygularını paylaşması açısından iyi olacaktır.  
● Yüksek  notların  yanında  düşük  not  almasının  da  normal  olduğu  ve  çalışmakla  durumun düzeltilebileceği hatırlatılmalıdır.
● Uygun bir çalışma odası oluşturmak, aile ve arkadaş görüşmelerini programına uygun hâle getirmeye gayret etmek, ev işlerini ya da alışveriş sorumluluklarını ders çalışma saatlerinin dışında oluşturmak önemlidir.  
● Çocuk  asılsız  bedensel  yakınmalarda  bulunuyorsa  bunların  da  dikkate  alınması  gerekir.  Bu yakınmalar aslında onun sorunlarını dolaylı olarak anlatış şekli olabilir.  
● En  iyi  dinlenme,  uyuyarak  yapılan  dinlenmedir.  Sinir  sisteminin  dinlenmesi  ve  enerji toplayabilmesi  uyumaya  bağlıdır.  Bu  sebeple  çocuğun  uyku  saatlerinin düzenli olmasına önem verilmelidir.
● Çocuğa yeteri kadar harçlık vermek, mümkünse aylık veya haftalık olarak belirlemek  önemlidir;  çocuk  böylelikle  kendisini  yönetmeyi  öğrenecek, sorumluluk kazanacaktır.  
● Örnek  davranışlarda  bulunarak  çocukta  davranış  değişikliği hedeflenmelidir.
● Çocuğunuzun okul yaşantısı ile ilgilenmek, derslerinde ve davranışlarında daha iyiye  yöneltilebilmesi  için  öğretmenleri  ile  sıkı  bir  iletişim  içinde olmak, okul tarafından yapılan bilgilendirmeleri takip etmek gereklidir.
● Öğrencinin  mutlu  ve  başarılı  bir  yaşantı  kurabilmesi  için  aile-okul  arasında  güçlü  bir  bağ kurulması gerekliliğini bilerek okulunuzun tüm alanlarda yanınızda olduğunu lütfen unutmayın.

enable
comments loading
family_star