Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Çocuklarda Sanatsal Gelişim başlıklı makalemizin devamı niteliğindeki bu kısımda çocuklar tarafından çizilen resimleri anlamaya çalışacağız.

 

Çocuk Resimlerinin Özellikleri

Bütün çocuklar 9 yaşına kadar gördüklerini değil; bildiklerinin resimlerini yaparlar.

  • Yetişkinler nesneleri çevre ile ilişkilendirerek bir perspektif biçiminde algılarlar.

ÖRN: MASA       

masa

  • Çocuklar nesneyi bakış noktasından kavrayamaz ve çevre ile ilişkilendiremezler.

ÖRN: MASA

masamsi

 

  • Yukarıdaki şekilde masaları çizerek bildiğini ifade eder.
  • Resimleri yaparken coşkulu ve rahattırlar.
  • Ben merkezci oldukları için yaptıklarının doğru olduğunu zanneder.
  • Zengin kompozisyonlar ortaya koyar.
  • Onun için 2 paralel çizgi yoldur. Genelde sağa-sola yatmış şekilde resmeder.

yol ve araba

 

 

Düzleme ve Çevirme Özelliği

duzlem

• Dönerek ve çevirerek resim yaparlar.
• Perspektif bilmedikleri için resmi düzlem halinde çizerler.
• Zengin kompozisyon ortaya çıkarırlar.
• Doğru yapıyorum sanır.
• Belleğindeki doğru bildiklerini resmeder.

 

Boy Hiyerarşisi Özelliği

• Çocuğun erken yaşlarında görülür.
• Çocuklar sevdikleri nesne ve varlıkları olduğundan büyük ve iri çizerler, özden gösterirler.
• Özellikle anne ve baba resimlerinde görürüz.
• Dev anneler, babalar çizerler.
• Sevmedikleri kişileri küçük ve kağıdın en ücra köşesine atılmış şekilde çizerler.
• Türk sanatındaki minyatür resim özellikleri ile örtüşür. Çünkü, minyatür resimlerinde mekan, perspektif olgusu yoktur.
• Boyları farklıdır.
• Renkli anlatımlarda bu varlıklar üzerinde daha özen gösterilir ve bu varlıklar üzerinde yoğunlaşılır.

boy
-

• Çocuk bu resimlerde bir çok şeyi boy hiyerarşisine göre çizer.
• Kardeşini kıskanıyorsa küçük çizer.
• Bunları gördüğümüzde yadırgamamalıyız. Çünkü çocuğun doğasından gelen özelliktir. Bu yüzden engellememeliyiz.

Saydamlık / Röntgen Özelliği

• Yapılan resimlerde nesnenin hem içi hem de dışı görünür.
• Örneğin; eğer çocuk bir kadının hamile olduğuna tanık olmuşsa hamile kadının karnındaki cenine kadar çizebilir.
• Amacı bildiklerini kanıtlamak, ben bunu biliyorum demek.

 

Tamamlama Özelliği

• Çocukların verilen konunun dışına çıkarak zengin kompozisyon yaratmasıdır.
• Ben merkezci olarak konuları kendi etrafında gerçekleştirir.
• Pazaryeri, ev, camii vs. bir çok şeyi tek bir resimde görebiliriz.
• Bir çok sanatçıda bu öykünme anlayışını yapmak istemiştir.

 

Espri Özelliği

Çocuk resim yaparken arkadaşlarıyla konuşabilir ve konuştuğu konuyla ilgili resme espriler katabilir.
NOT: Tüm bu özelliklerin (tamamlama, saydam…) birini veya birkaçını çocukta görebiliriz.

 

Hazırlayan: GS. Uzm. Ö. YURTSEVER

enable
comments loading
family_star