Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Teknolojiyi sağlıklı kullanan bireyler yaratabilmek; eğitimciler ve ebeveynler olarak bizim asli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Teknolojik bağımlılık; televizyon ya da bilgisayar ile insan etkileşimini içeren her tür bağımlılık olarak tanımlanabilir. Teknolojinin bilgiye kolay ulaşabilmek, öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve eğlenceli hale getirmek gibi birçok olumlu etkisi mevcuttur. Teknolojik araçların kontrollü kullanımı esastır

Çocukları Teknolojik Aletlerin Olumsuz Etkilerinden Korumak için Anne Babalara Düşen Görevler
  • Bilgisayar, televizyon vb. teknolojik araçların çocuğa ödül olarak sunulmaması önemlidir çünkü bu durum kullanımı teşvik etme anlamı taşır.
  • Bu araçlarda çocuğumuzun yaşına uygun olmayan program ya da oyunlara erişimini önlemek gerekmektedir. Bunun için çocuk kilidi, dikkatli bir gözlem ve filtreleme sistemi kullanılabilir.
  • Çocuğun yaşı ne olursa olsun ders çalışma saatleri belirlenmeli ve bunun dışında kalan saatler için kontrollü olarak kullanıma açılmalıdır. Ayrıca nedenleri konuşulup açıklanarak, çocuğun izlememesi gereken içerikler aile tarafından kontrol edilmelidir. İlkokul çağındaki bir çocuk için ekran başında geçirebileceği toplam süre günlük 60 dakikayı geçmemelidir.
  • iste cozumÜniversite çağına gelene kadar çocuğun yatak odasında televizyon ve bilgisayar bulundurulmamalıdır. Teknolojik aletlerin salon, mutfak vb. evin ortak kullanım alanlarında bulunması sağlanarak çocuğun gözlemi ve takibi yapılmalıdır. Ayrıca ilkokul çağındaki çocukların kendilerine ait cep telefonlarının/tabletlerinin olması da uygun değildir
  • Çocuğun hayatına spor dâhil edilmelidir. Haftanın en az iki günü çocuğu spor yapması için teşvik etmek sadece zihinsel, fiziksel, sosyal gelişimini desteklemekle kalmaz, çocuğun hedef ve strateji geliştirmesine, sorumluluk alabilmesine, enerjisini boşaltmasına, dikkatini geliştirmesine ve kararlarının sonuçlarını kabul edebilmesine de olanak sağlayıp çocuğu gerçek hayata hazırlar.
  • Teknolojik aletlerin kullanımı için çocuklarınızın sizden izin alması gerektiğiyle ilgili bir anlaşma sağlanmalıdır. İzlediği videoların, oynadığı oyunların, erişebildiği sitelerin yaş gelişimine uygunluğu mutlaka kontrol edilmelidir. Çocuklarınıza sanal ortamda kişisel bilgilerini paylaşmamaları gerektiğiyle ilgili sık sık hatırlatmalarda bulunulmalı ve kendilerini rahatsız eden ya da üzen herhangi bir durumla karşılaştıklarında sizlere anlatmaları konusunda güven verici ve destekleyici bir tutumda olunması gerekir.
enable
comments loading
family_star