Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Renk çarkı ya da Newton Çarkı 1666 yılında renk spektrumunu bir daireye yerleştiren Isaac Newton tarafından icat edildi.
Bazı kayanklarda icat tarihi 1704 olarak belirtilmektedir. Bunun nedeni kişisel notlar ve akademik kaynaklar arasındaki tutarsızlıktan gelmektedir.isaac newton

Renk tekerleği renk teorisinin temelidir, çünkü renkler arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Renk teorisi ise hangi renklerin birbiriyle uyumlu olduğunu veya birlikte iyi göründüğünü belirten, hem sanat hem de bilimin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir saptamadır.

Birlikte iyi görünen renklere renk uyumu denmektedir. Sanatçılar ve tasarımcılar bunları belirli bir görünüm veya his yaratmak için kullanmaktadır. Renk kombinasyonlarının kurallarını kullanarak renk uyumlarını bulmak için bir renk tekerleği kullanılmaktadır. Renk kombinasyonları, hoş bir etki yaratan renkleri bulmak için farklı renklerin göreceli konumlarını belirlemektedir.

Spektrum diğer adıyla tayf; renk, ses, elektromanyetik dalga gibi fiziksel olgularn (kuantum fiziği konusudur) belirli bir değer kümesiyle sınırlanmadan birbiri ardına süreklilik içinde sonsuz geçişlerle değişmesidir.

renk çarkı

IMG
  • 318
  • 519
enable
comments loading
family_star