Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

DİKKAT !  15 yaş altındaki ve algılama güçlüğü çeken kullanıcılar için uygun olmayabilir.

Bilişsel süreçler yani bilgi aktarımı, daha detaylı olarak açıklayacak olursak bir bilgi deposundan  diğerine bilgi aktarımı. Daha da basit şekliyle; zihinsel eylemlerden olan dikkat, algılama, tekrar, kodlama ve geri getirme yeteneklerinin tümünü veya bu eylemlerden herbirini bilişsel süreç olarak tanımlayabiliriz.

Gestalt Psikolojisi de bu bilişsel süreçler üzerinden algı ve algılama yeteneklerini inceler.

gestalt

Gestalt teorisi algı ve algısal örgütlenme üzerine odaklanmıştır  Zihin gerçeklikten ayrı bir yapıda ve farklı bir boyuttadır algısı üzerine kurulan bu teoriye göre bir nesnenin tamamı kendisini oluşturan parçalardan daha fazlasıdır. 

Anlaşılabilmesi için basitçe şu örneği verebiliriz: 5 kişiyi denek olarak çağırır, gözleri ve kulakları kapalı şekilde bir filin yanına getirirler. Filin kulağına dokunanlar bir çarşaf olduğunu, hortumuna dokunanlar bir boa yılanı olduğunu, kuyruğuna dokunanlar bir halata dokunduklarını ve bacaklarına dokunduklarında ise sütun olduğunu düşünmüşler.

Gestalt psikolojisi der ki; beynimiz basit ve bağlantısız şekilleri tamamlama eğilimindedir.

coca cola gestalt theory
Gestalt Kuramı kullanılarak hazırlanmıi bir reklam.

 

Gestalt kuramı ilk olarak 1890 yılında kendisini göstermeye başlamıştır. Psikoloji, felsefe ve sanatta kendisine yer bulan bu teori Brento Schools üyesi Christian Von EHRENFELS tarafından öne sürülmüştür. Bu kuramın temel teorisyenleri aslında David Hume, Johann Wolfgang, Wolfgang von Goethe, Immanuel Kant, David Hartley ve Ernst Mach 'dır.

Max WERTHEIMER ise EHRENFLES 'in aksine; insan zihni algısal olarak ilk başta bir bütünün parçalarını algılamak ve analiz etmek üzere çalışmaktadır iddiası ile bugünkü Gestalt ilkelerinin şekillenmesini sağlamıştır. Halen bu iki teorisyenin fikirleri tartışılmakta ve çürütülememektedir.

Eğer bu konu ilginizi çektiyse ve daha fazla bilgi paylaşılmasını istiyorsanız yorum yaparak bilgilendiriniz.

 

enable
comments loading
family_star