Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Mole Günü : Avogadro sayısından ulaşılan 23 Ekim tarihidir. Her sene bu tarih kimyagerler, kimya öğrencileri ve kimya tutkunları tarafından kutlanılır. Amerikan tarih formatında 6,02 1023 yani 10. ay, 23. gün (23 Ekim) olarak kutlanmaktadır.

Aykırı bilim grupları ve Simyacı kültüründen gelenler ise 6,02 esas alarak 2. ay 6. günde etkinlik düzenler. Bu nedenle 6 Şubat tarihinde de etkinliklere rastlayabilirsiniz.

Avogadro sayısı veya Avogadro sabiti, bir elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısı olarak tanımlanır.

Avogadro sayısı nasıl keşfedildi?

İtalyan kimyager Amedeo Avogadro 1811 yılında sıcaklık seviyesi, basınç miktarr ve hacimleri aynı olan gazların, türü ne olursa olsun molekül sayılarının aynı olduğunu keşfetti. Daha sonra temel element olan karbon üzerinden sabite ulaştı.

Herkes için anlaşılabilir kimya konuları ve meraklıları için video yayınları sitemizde bulunmaktadır.  👇

Avogadro sayısının bulunması ve Mol kavramı hakkında daha detaylı bilgi için ⇒ buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

👩‍🔬 Avogadro Sayısını Kim Bulmuştur ?

enable
comments loading
family_star