Amoral ne demek? Realizm ne demek? Aposteriori ne demek?

Monizm ne demek? Mimesis ne demek? Aristo ve Platon

Sudur Kavramı nedir? Felsefeciler ve töz. İroni ne demek?

Canımız sıkılınca hangi sitelere girebiliriz? Hangi siteler daha çok tıklanıyor?

Amoral Ahlak dışı          

Agnostizm Nesnelerin temel özelliklerinin hiçbir zaman bilinemeyeceğini ileri süren felsefe akımı,bilinemezcilik.

Realizm Gerçekçilik.Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu kabul eden görüş.

Kategorik İmperatif Koşulsuz buyruk.Hiçbir koşula bağlı olmayan;bir eylemi başka herhangi bir amaçla bağlılık kurmadan,yalnızca kendisi için nesnel zorunlu olarak buyuran,anlamı doğrudan doğruya kendinde olan buyruk.

Kült İbadet ,tapınma

Antimoral Ahlak karşıtı.

İrade Ahlaki eylem için karar verme yetisi

Aperion Sınırı olmayan.                                     

Kosmos Uyumlu evren.Varlığın yasalı,düzenli ve uyumlu olması durumu.

Monad Bölünmez birlik.Platon’da idea.Leibniz’de artık bölünemez bir birlik olan sonsuz sayıdaki tözlerin her biri.

Apriori Başlangıçtan beri zihinde varolduğu savunulan bilginin niteliği.Hiçbir deneye dayanmadan ve sadece akıl yardımıyla elde edilen bilgi.

Aposteriori Deneyden çıkan ve deneye bağlı olan bilgi.Deneye başvurularak elde edilen, dış dünyadaki yaşantılardan kazanılan.

Dialektik - Kavramsal Yöntem Bir kavramdan öteki kavrama çelişmeleri ortadan kaldırarak ilerleyen mantıki ilerleme yolu.

  • Sokrates Doğruya varmak,kavramları açıklığa kavuşturmak,bunları tanımlayabilmek için karşıtlıklar içinde ilerleyen karşılıklı konuşma yöntemi.
  • Platon Kesin bilgiye ulaşmak için izlenen yol
  • Aristo Bir kıyas çeşidi
  • Kant Aklın mutlak olana  ulaşmak isterken düştüğü çelişmeler.

Fenomen Duyularla algılanabilen her şey.

Doktrin Bir düşünürün belli bir konuda ileri sürdüğü ve savunduğu görüş.Fikir sistemi.

Genesis Bir durumdan öteki duruma geçiş,olabilir olmaktan gerçekliğe geçiş.

Hipotetik Koşullu.

İdea Evrensel gerçeklik.Platon’da duyularla algılanamayan nesnelerin orijinal formları

Harmonia Uyum anlamını dile getirir.

Monoteizm Tektanrıcılık

Liberalizm Herkese duyma,düşünme,inanç özgürlüğü tanınmasının gerekli olduğunu savunan dünya görüşü.

Monizm Gerçekliğin temeli olarak yalnızca bir ilkeyi(yalnızca ruh ya da madde vb) kabul eden dünya görüşü.

Mimesis Taklit,benzetme. Platon’da ve Aristo’da sanat taklittir.

Moralite Ahlaka uygunluk.

Özgecilik Başkalarının iyiliğini,yaşama ve davranış ilkesi yapan görüş,alturizm

Rölatif Göreli,izafi

Spekülatif Deneye dayanmayan

Maiotik Doğurtma(Platon’da bilgi konusundaki yöntem)

İroni Alay

Sonsal Deneyden çıkan ve deneye bağlı olan

Sudur Kavramı Varlığın Bir’den çıkıp yayılarak,taşarak oluşturduğunu kabul eden öğreti

Töz Cevher. Değişen durumlara ve niteliklere karşı kalıcı olan.Bir başka şeyle ya da şeyde değil kendi kendisiyle kendi kendine varolan.Varoluşu için başka şeye ihtiyaç duymayan şey.

 

 

 

comments loading
Felsefe Terimleri