Avogadro sayısı nedir?

Mol kavramı nedir ? Ne işe yarar?

MOL birimi ne kadar kutleye denktir? Bir mol kutle olarak neye karşılık gelir?

Canımız sıkılınca hangi sitelere girebiliriz? Hangi siteler daha çok tıklanıyor?

MOL
Alman kimyager Wilhelm Ostwald tarafından saptanmış birim kavramıdır. Avogadro sayısı kadar atom ya da molekül içeren maddeye 1 mol denir. Mol, hiçbir zaman belli bir kütleyi ifade etmez.

AVOGADRO
Elementin bir molündeki atom sayısı veya bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısını belirten sabittir. 1 mol  12 gr karbon₁₂ elementindeki atom sayısı deneysel olarak hesaplanarak 6,02214199x10²³ bulunmuştur.

1 mol hidrojen atomunun kütlesi = 1 g 1 mol oksijen atomunun kütlesi = 16 g 1 mol su molekülünün kütlesi = 18 g

comments loading
Mol nedir? Avogadro nedir? Herkes için anlaşılır kimya konuları.