Bilim, sanat, müzik, eğitim, psikoloji, yemek, spor, kitap, kültür, insan ve hayata dair her şey.

Öne çıkan markalar, ürünler, kişiler, sosyal medya hesapları, işletmeler ve dijital içerikler.

Fikrinizin bir önemi var. Fikir ve projelerimi nasıl hayata geçiririm? Nasıl destek alırım?

Façons de monétiser les publicités. gagner de l&39;argent à la maison

Projemiz tasarım aşamasındadır. Fikir ve önerilerinizi bekliyor, içerik sayısını artırmaya devam ediyoruz. Kullanım şartlarına göz atmanızı tavsiye ederiz.

Asal Sayılar ve Sakladığı Sırlar

Kendisinden ve 1 den başka böleni olmayan sayılara Asal Sayı adı verilir. 2 3 5 7 11 13 gibi birçok asal sayı vardır ve sayının negatif ya da pozitif olma durumuna göre ...

Deprem Çantasında Neler Olmalı?

Acil tahliye durumunda hızlıca ikamet yerini tahliye edebilmek için hazırlanmış, içinde sahibinin belirli bir süre ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemeleri bulunduran çanta olarak tanımlayabiliriz.

Isaac NEWTON

Bilime yön veren insan. Sıradışı zekası, ilginç hobileri ve ihtiraslarıyla Isaac Newton. Büyücü mü? Simyacı mı? Yoksa gelmiş geçmiş en değerli bilim insanı mı? Siz karar verin.

Sömestr Programı Nasıl Olmalı? Yarıyıl Tatili İçin Velilere Öneriler

Okula uyum süreci, sınavların telaşı, öğrencilerimizin hazırlamış oldukları çalışmalar, projeler derken yoğun ama güzel bir dönemi geride bırakmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Sorumluluk Bilinci

Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Üniversite Öncesi Son Öğretim Yılında Öğrencileri Neler Bekliyor ?

12. sınıf yani lise son sınıf öğrencilerini neler bekliyor? Nasıl bir çalışma temposu uygulanmalı?

Sınav Döneminde Aile Tutumu

Çocukların gelişim dönemlerine göre anne babaların zorlandıkları anlar farklılaşır. Bu dönemlerden belki de en önemlisi çocukların eğitim dönemidir.

Ergenlik Dönemi Psikolojisi

Yaşam boyunca fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal olarak gelişim ve değişimler yaşarız.

Çocuk Eğitiminde Disiplin ve Öz Denetimi Sağlama Yolları

Kimimiz disiplini aşırı katılık ve sevgi göstermeme gibi algılarken, kimimiz de doğru şekilde nasıl uygulayacağımızı bilmediğimiz için disiplin konusu herkesin çekinerek yaklaştığı bir terim haline gelmiştir.

Felsefe Terimleri

Felsefede çok kullanılan terimeler ve terimlerin açıklaması. Kısa ders notları. Yanlış anlamda kullanılan ve kullanan kişiyi küçük düşüren kelimeler.

Newton Çarkı

Rönesans döneminde, Leonardo da Vinci gibi sanatçılar kırmızı ve yeşil gibi bazı renklerin yan yana yerleştirildiğinde çok hoş göründüğünü farketmişlerdi. Ancak nedenini anlamadılar. Isaac Newton durumu netleştirdi.

Tuz Nedir? Kimyasal Tuzlar ve Sofra Tuzu

Tuz asit ve bazın tepkimeye girmesi sonucu açığa çıkan madde olarak tanımlanmaktadır. Tuzlar çok çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

Arkadaşlık İlişkileri

Arkadaşlık, bir kişilerarası ilişkidir, birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerin kurduğu sosyal ve duygusal bağdır. Arkadaşlık, iletişim, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji ve felsefe gibi akademik alanlarda incelenmiştir.

Dinamometre : Kuvvet Ölçer

Cisimlerin kuvvetlerini ölçmede kullanılan ölçü aletine dinamometre adı verilir. Dinamometre genellikle bir enerji motorunun ya da bir otomobil motorunun beygir gücünü ölçmede kullanılır.

Kuvetli Asit Baz Titrasyonu

Çözeliti veya maddelerin asit mi? Yoksa baz mı? Olduğunu anlamanın kolay yolları. Formülize edilmiş saptama yolları. Kopya niteliğinde notlar ve detaylı bilgilendirme.

Statik Elektrik Nedir ?

Okul öncesi düzeyde uygulanabilecek deney. Anaokulu için fen bilimleri deneyi. Evde uygulanabilecek deneyler. Oyuncak balonla statik elektrik deneyi.

Kimyasal Karışımlar. Karışım Nedir?

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğu. Herkes için anlaşılır Kimya eğitimi. IQ seviyesi 60 üzeri olanlar için hazırlanmış içerikler. Ücretsiz eğitim sitesi #TRset

Çözelti Nedir?

İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışımlar solüsyon ya da çözelti olarak nitelendirilir.

Elektroskop

Cismin yüklü olup olmadığını tespit etmeye yarayan alete elektroskop denir.

pH Dengesi, Asit, Baz ve Sulu Çözelti Dengeleri

Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini nasıl ölçülür? Asitler, bazlar ve kimyasal tepkimelerde denge. Kimyanın temelleri ve herkes için Kimya

Mol nedir? Avogadro nedir? Herkes için anlaşılır kimya konuları.

Mol kavramı ve Avogadro sabiti üzerinden kimyaya giriş. Görüntülü anlatım. IQ seviyesi 60 ve uzeri olanlar için ideal anlatım yolları.

Le Chatelier Prensibi

Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki olduğunda, sistem bu etkiyi azaltıcak yönde yeni bir denge hali oluşturur, bu durumu Le Chatelier Prensibi izah eder.

Solunum Sistemi

Kandaki karbondioksitin oksijen ile yer değiştirmesini sağlayan sisteme solunum sistemi adı verilir. Kanın temizlenmesi işlemi.

Atom ve Periyodik Sistem

Bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşına Atom denir. Atomun sırları ve periyodik cetvelde yolculuk.

Kimyada Bileşikler Nasıl Adlandırılır?

Kimya bileşiklerin adlandırılması.

Kovalent Bağ

Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır. Genellikle bağ, ortaya çıkan molekülü bir arada tutan ortak çekim gücü olarak tanımlanabilir.