Façons de monétiser les publicités. gagner de l&39;argent à la maison

Bilim içerikleri güncellenme sırasıyla sergileniyor. Sunum Modu
 • 202303120844

  Asal Sayılar ve Sakladığı Sırlar

  Kendisinden ve 1 den başka böleni olmayan sayılara Asal Sayı adı verilir. 2 3 5 7 11 13 gibi birçok asal sayı vardır ve sayının negatif ya da pozitif olma durumuna göre ...

 • 202211031839

  Suda Yüzen ve Batan Maddeler Hangileri?

  Cisimler suda nasıl yüzer? Suda yüzen cisimlerin listesi. Suda batan maddelerin listesi ve batma nedenleri. Soruları nasıl cevaplayabiliriz?

 • 202210120923

  Elektroliz Nedir?

  Elektrolitin elektrik akımı uygulandığında gösterdiği ayrışma işlemidir. Elektroliz, elektrik akımın elektrolit içinde iletilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Genellikle elektrolit ergimiş halde ya da tuz su çözeltisi halindedir.

 • 202210120310

  Mikroskobik Canlılar

  Mikroorganizmalar gezegenimizde her yerde bulunabilir. Bu canlıların yararlı ve zararlı olanları mevcuttur. Vücudumuzda konakçı durumundakilerin de faydalı ve zararlı olanları vardır.

 • 202210021944

  Solunum Sistemi

  Kandaki karbondioksitin oksijen ile yer değiştirmesini sağlayan sisteme solunum sistemi adı verilir. Kanın temizlenmesi işlemi.

 • 202210021840

  Akciğer Modeli Nasıl Yapılır?

  Fen Bilimleri dersi kapsamında akciğer modeli hazırlayarak solunum sistemi ve akciğerler hakkında bilgi sahibi olalım. Basit ve ucuz maliyetli deneyler.

 • 202210021708

  Blaise PASCAL ve Pascal Prensibi

  Kapalı bir kapta bulunan sıvının herhangi bir noktasında uygulanan basınç, sıvı tarafından sıvının temas ettiği bütün yüzeylere dik olarak ve aynı büyüklükte iletilir.

 • 202210021544

  MOL / Avogadro Günü

  Mol günü her yıl 23 Ekim tarihinde dünya çapında etkinliklerle kutlanmaktadır. Avagadro sayısından çıkarılan 6,02 x 10 üzeri 23 'ün işaret ettiği tarihtir.

 • 202210021307

  Pi Haftası Nedir? Sevilen Pi Etkinlikleri

  Bir çemberin çevresinin çapına oranı olan Pi sayısının yaklaşık değeri kabul edilen 3,14 sayısından yola çıkılarak her yıl 3. ay 14. gün / 14 Mart tüm dünyada Pi Günü olarak kabul edilmekte ve bulunduğu

 • 202210010000

  İki Basamaklı Doğal Sayılar

  10 ile 99 arasında yer alan doğal sayılardır. Doğal sayılar, sayı değeri ve rakamların icadı ile ilgili kısa ve öz anlatım. Kopya tadında bilgiler.

 • 202210010000

  Açı Nasıl Ölçülür? Açıları Ölçme

  İlkokul düzeyinde iletki kullanımı ve açı ölçme işleminin anlatımı. Açı nedir, nasıl ölçülür?

 • 202209261135

  Kaprekar Sabiti Nedir?

  Hint matematikçi Kaprekar tarafından tanımlanan, dört basamaklı sayılara en fazla yedi kez aşağıdaki işlemler uygulandığında ortaya çıkan sabit 6174 sayısı.

 • 202209241749

  Kimyasal Karışımlar. Karışım Nedir?

  Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğu. Herkes için anlaşılır Kimya eğitimi. IQ seviyesi 60 üzeri olanlar için hazırlanmış içerikler. Ücretsiz eğitim sitesi #TRset

 • 202209211212

  Mol nedir? Avogadro nedir? Herkes için anlaşılır kimya konuları.

  Mol kavramı ve Avogadro sabiti üzerinden kimyaya giriş. Görüntülü anlatım. IQ seviyesi 60 ve uzeri olanlar için ideal anlatım yolları.

 • 202209211139

  Kimyada Bileşikler Nasıl Adlandırılır?

  Kimya bileşiklerin adlandırılması.

 • 202209210856

  Atom ve Periyodik Sistem

  Bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşına Atom denir. Atomun sırları ve periyodik cetvelde yolculuk.

 • 202209200956

  Le Chatelier Prensibi

  Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki olduğunda, sistem bu etkiyi azaltıcak yönde yeni bir denge hali oluşturur, bu durumu Le Chatelier Prensibi izah eder.

 • 202209200821

  Çözelti Nedir?

  İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışımlar solüsyon ya da çözelti olarak nitelendirilir.

 • 202209200634

  Tuz Nedir? Kimyasal Tuzlar ve Sofra Tuzu

  Tuz asit ve bazın tepkimeye girmesi sonucu açığa çıkan madde olarak tanımlanmaktadır. Tuzlar çok çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

 • 202209181656

  Kovalent Bağ

  Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır. Genellikle bağ, ortaya çıkan molekülü bir arada tutan ortak çekim gücü olarak tanımlanabilir.

 • 202209181352

  Kuvetli Asit Baz Titrasyonu

  Çözeliti veya maddelerin asit mi? Yoksa baz mı? Olduğunu anlamanın kolay yolları. Formülize edilmiş saptama yolları. Kopya niteliğinde notlar ve detaylı bilgilendirme.

 • 202209180704

  Baz Nedir? Hangi Maddeler Bazdır?

  Yağ çözücü, lavabo açıcı, sabun, çamaşır suyu, diş macunu, kabartma tozu, kireç suyu, mermer, yemek sodası, sabun, çamaşır sodası ve amonyak dışında kostik ve kireç gibi endüstride kullanılan bazı maddeler bazdır.

 • 202209180452

  Asit Nedir? Hangi Maddeler Asittir?

  Çevremizdeki pek çok maddeyi ortak kimyasal özelliklerine göre gruplandırabiliriz. Asitler, bazlar ve tuzlar bu gruplardan üçünü oluşturur.

 • 202209180309

  pH Dengesi, Asit, Baz ve Sulu Çözelti Dengeleri

  Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini nasıl ölçülür? Asitler, bazlar ve kimyasal tepkimelerde denge. Kimyanın temelleri ve herkes için Kimya

 • 202209170818

  Statik Elektrik Nedir ?

  Okul öncesi düzeyde uygulanabilecek deney. Anaokulu için fen bilimleri deneyi. Evde uygulanabilecek deneyler. Oyuncak balonla statik elektrik deneyi.

 • 202209161024

  Simya nedir? Simyacı ne demektir?

  Simyadan kimyaya yolculuk. Hurafe mi? Bilim mi? Simya bilim olarak kabul edilebilir mi? Sinyacıların bilime ne gibi faydaları oldu?

 • 202208250000

  Ay'ın Evreleri ve Ay ile İlgili Tüm Konular

  Dünya'nın tek doğal uydusu ve Güneş Sisteminde bulunan beşinci büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında çekirdekler arası ortalama uzaklık 384.403 km, yani Dünya'nın çapının yaklaşık o

 • 202208141824

  Atmosfer Nedir?

  Atmosferin tanımı, Dünya Atmosferi ve muhteviyatı. Atmosfer içerisinde bulunan gazlar ve oranları. Atmosferin kalınlığı. Havacılık ve Uzay eğitimine giriş.

 • Toplam 28
 • 1